Đang xử lý

Travis Bradberry

( 0 )

Tiến sĩ Travis Bradberry là người sáng lập và chủ tịch giải TalentSmart, một nhà cố vấn tầm quốc tế cả đời cống hiến cho công việc nghiên cứu khoa học về sở trường cá nhân và điều hành công ty phục vụ hơn 75% trong số 500 công ty Fortune. Ông đã cho ra đời các cuốn sách: Mật mã tính cách, Sơ lược về trí tuệ cảm xúc, và những tác phẩm của ông đều được phát hành bởi các nhà xuất bản hàng đầu như Newsweek, Fortune, Forbes, Fast company, The Havard Business Review, Newsday và Washington Post.

Ông hiện đang sống tại San Diego, California.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận