Đang xử lý

Ann Rule

( 0 )

Ann Rule sinh ngày 22 tháng 10 năm 1935, là nữ văn sĩ hàng đầu nước Mỹ về thể loại tiểu thuyết hình sự dựa trên những câu chuyện có thật, gây ít nhiều chấn động trong xã hội và cả thế giới.

Đến nay, Ann Rule đã có hơn 20 tựa sách best-seller theo bình chọn của tờ New York Times và tất cả vẫn đang được tái bản.

Từng là một sĩ quan cảnh sát, Ann Rule am tường về kỹ thuật hình sự và hiện đang chịu trách nhiệm giảng dạy tại một số học viện cảnh sát của Mỹ.

Tác phẩm tiêu biểu

  • The stranger beside me (tác phẩm đầu tay)
  • The lust killer
  • The want - ad killer
  • The I - 5 killer (viết dưới bút danh Andy Stack).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận