Đang xử lý

Lester C. Thurow

( 0 )

Lester C. Thurow sinh ngày 7.5.1938 là Giáo sư Khoa quản trị và kinh tế của Học viện kỹ thuật Massachusetts ( MIT) từ nǎm 1968.

Từ nǎm 1987 đến nǎm 1993 ông là Trưởng khoa Quản trị của MIT.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông đều thuộc loại " bestsellers" như

  • The Zero - Sum Society
  • Head to head và The Future of Capitalisme

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận