Đang xử lý

Dương Thiệu Tống

( 0 )

GS.TS Dương Thiệu Tống sinh năm 1925 tại làng Vân Đình, Hà Tây. Ông vào nghề dạy học năm 1945, năm 1957 đỗ cử nhân Luật khoa, năm 1963 là thạc sĩ giáo dục, năm 1968 là tiến sĩ giáo dục. Từ năm 1945 đến năm 1968 ông vừa làm thầy giáo, vừa làm sinh viên. Giảng dạy môn Anh văn tại các trường Đào Duy Từ (Thanh Hóa), Ngô Quyền (Hải Phòng), Quốc Học Huế. Nguyên hiệu trưởng các trường Quốc Học Huế, Trung học kiểu mẫu Thủ Đức.

Từ năm 1969 ông làm giảng sư, rồi giáo sư diễn giảng tại ĐH Sư phạm Sài Gòn, đồng thời làm Tổng thư kí kiêm phó khoa trường Văn khoa, ĐH Vạn Hạnh… Năm 1984 ông được phong giáo sư.

Những tác phẩm chính:

  • Tâm trạng Dương Khê và Dương lâm
  • Khảo luận về nền văn hóa giáo dục Lạc Việt
  • Trắc nghiệm tiêu chí
  • Trắc nghiệm và do lường thành quả học tập
  • Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu giáo dục

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận