Đang xử lý

Takuji Ishikawa

( 0 )

Sinh ngày 6.1.1961. Ông là người viết tự do, tác giả của dòng sách phi hư cấu. Ông tốt nghiệp khoa Luật, trường đại học Waseda. Quyển sách "Quả táo thần kỳ của Kimura” đã được hãng Toho chuyển thể thành phim vào năm 2013.

Một số sách tiêu biểu:

Quả táo thần kỳ của Kimura

Thuyền trưởng phiêu lưu trong 37 ngày (NXB Gentosha)

Quốc hội nghị viên thôn trưởng (NXB Shogakukan)

Báu vật của HY (NXB Asahi Shimbun)

Cách làm việc của nhà hàng 3 sao (NXB Shogakukan)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận