Đang xử lý

Charles Whitfield

( 0 )

Charles L. Whitfield là bác sĩ, đồng thời cũng là chuyên gia trị liệu tâm lý. Những nghiên cứu của ông tập trung vào vấn đề về hành vi và hồi phục tâm lý sau chấn thương tinh thần. Từ 1978 đến 2003, ông tham gia giảng dạy tại Viện Rutgers University of Alcohol and Drug Studies. Ông cũng giữ vai trò chuyên gia tư vấn và cộng tác viên tại CDC ở Atlanta từ năm 1998.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận