Đang xử lý

Michael Michalko

( 0 )

Michael Michalko là một trong những chuyên gia sáng tạo được đánh giá cao nhất trên thế giới. Là sĩ quan trong Quân đội Hoa Kỳ, Michael đã tổ chức một nhóm các chuyên gia tình báo NATO và các nhà khoa học quốc tế ở Frankfurt (Đức) để nghiên cứu, thu thập, phân loại tất cả các phương pháp tư duy sáng tạo đã biết. Nhóm của ông đã áp dụng những kỹ thuật tư duy sáng tạo này để giải quyết vấn đề trong một số công ty và thu được kết quả khả quan.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận