Đang xử lý

Brian Cole Miller

( 0 )

Brian Cole Miller (Dublin, OH) là giám đốc của Working Solution, một tổ chức tư vấn đào tạo và quản lý, và là chuyên gia tư vấn cho nhiều tổ chức nổi tiếng như Nationwide Insurance, Franklin Covey và The UPS Store. Ông cũng từng là giám đốc đào tạo và phát triển tại Anthem Blue Cross Blue Shield.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận