Đang xử lý

Edward de Bono

( 0 )

Edward de Bono sinh năm 1933 tại Malta, có bằng thạc sỹ về tâm lý học, sinh lý học và hàm tiến sĩ y khoa. Ông tham gia giảng dạy tại các Đại học Oxford, London, Cambridge, Harvard và thỉnh giảng tại 52 quốc gia khác nhau.

Edward de Bono là tác giả của gần 70 tác phẩm chuyên khảo về tư duy, đặc biệt là các phương pháp tư duy định hướng (lateral thinking).

Ngoài ra, Edward de Bono còn cộng tác tư vấn, đào tạo cho nhiều công ty, tập đoàn lớn trên toàn thế giới như IBM, Du Pont, Prudential, AT&T, British Airways, British Coal, NTT (Nhật), Ericsson (Thụy Điển), Total (Pháp), Siemens, và Microsoft.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận