Đang xử lý

Varun Agarwal

( 0 )

Varun Agarwal sinh ngày 06 tháng 12 năm 1987 tại Bangalore, Ấn Độ. Ông là một doanh nhân Ấn Độ thuộc thế hệ đầu tiên (đồng sáng lập Alma Mater), ngoài ra ông cũng tham gia sản xuất phim, viết sách.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận