Đang xử lý

George A. Akerlof

( 0 )

George Arthur Akerlof (sinh 17 tháng 6 năm 1940) là nhà kinh tế học người Mỹ, giáo sư kinh tế tại Đại học Georgetown và Đại học California, Berkeley. Ông đồng nhận giải Nobel kinh tế năm 2001 với Michael Spence và Joseph E. Stiglitz.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận