Đang xử lý

Jim Loehr

( 0 )

Tiến sĩ Jim Loehr là nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, thành viên của Hiệp hội Tâm lý Mỹ, đồng sáng lập của Viện Nghiên cứu Con người. Ông đã xuất bản 16 cuốn sách, trong đó có cuốn "The Only Way to Win".

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận