Đang xử lý

Võ Minh

( 0 )

Võ Minh từng là một người lính thuộc trung đoàn 271 miền Đông Nam Bộ anh hùng. Đã từng đi qua những năm tháng mưa bom bão đạn, thế nên ngòi bút tác giả thường xoáy sâu vào đề tài chiến tranh với góc nhìn đa dạng. Tác phẩm của Võ Minh truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc về những giá trị đích thực trong cuộc sống.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận