Đang xử lý

Dorothy Grover Bolton

( 0 )

Dorothy Grover Bolton và Robert Bolton là hai tác giả có nhiều cuốn sách bán chạy nhất và là nhà khoa học nghiên cứu hành vi con người. Năm 1972 họ sáng lập ra hiệp hội Ridge, một công ty chuyên đào tạo và bồi dưỡng các kĩ năng giao tiếp nơi công sở.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận