Đang xử lý

Diêu Hoa

Diêu Hoa là nữ chuyên gia tư vấn tâm lí, chuyên gia nghiên cứu giáo dục giới tính nữ. Bà từng phụ trách quản lí nhân sự tại các tập đoàn lớn, là người tư vấn tâm lí cho sinh viên ở nhiều trường đại học. Ngoài ra, bà còn tham gia tư vấn tâm lí cho nhiều cơ quan chuyên trách.

Trên phương diện giáo dục, bà là người đề xướng việc tạo cho trẻ sự tự do, tôn trọng và tin tưởng, bên cạnh nhiệm vụ học tập và bồi dưỡng năng lực, tin rằng nhất định trẻ có thể làm tốt mọi việc. Hiện nay, con gái bà đang học tại một trường chuyên của thành phố, đó là kết quả của việc cô bé đã tự tin, dám đương đầu với thử thách để giành được cơ hội cho bản thân.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận