Đang xử lý

Bùi Xuân Phong

( 0 )

Bùi Xuân Phong là chuyên gia tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và đào tạo quản lý dự án. Anh đã từng làm Giám đốc dự án tái cấu trúc Trung tâm dịch vụ khách hàng Sacombank (2011 – 2012), Giám đốc Văn phòng quản lý dự án (PMO) thuộc Ban dự án chiến lược chuyển đổi, OCB (2012 – 2014). Hiện nay anh là Giám đốc Khối quản trị nội bộ (COO) của IMPERIAL Group.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận