Đang xử lý

Jack Foster

( 0 )

Jack Foster là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tiếp thị – Truyền thông – Quảng cáo.

Jack Foster đã dùng chính kinh nghiệm làm việc của đời mình cũng như có những tìm hiểu chuyên sâu nguồn thông tin về ý tưởng trên sách, báo, internet, rồi phân tích từng câu nói, từng quá trình – từ lý thuyết đến thành tựu của các nhân vật lẫy lừng trên thế giới để đúc kết ra những cách tuyệt diệu đưa ta đến với thế giới của những ý tưởng trong cuốn sách Một Nửa Của 13 là 8.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận