Đang xử lý

TS. Ngô Công Trường

( 0 )

Tiến sĩ Ngô Công Trường là chuyên gia về Phát triển Hệ thống Quản trị Kĩ thuật Operational Excellence, Lean, TPM, TQM, 5S, Kaizen, Tiết kiệm hiệu quả, Six Sigma, ISO, GMP, HACCA,... Ông có bề dày kinh nghiệm về quản trị kĩ thuật trong các tập đoàn đa quốc gia, huấn luyện viên cao cấp và chuyên gia tư vấn về lãnh đạo và quản trị kĩ thuật.

Ông đã tốt nghiệp chương trình Founder Institute của SilliconValley Lean Six Sigma Black Bell (USA) và Lean Sigma Expert (USA), Lead Auditor ISO 9001 – 2008.

TS. Ngô Công Trường hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và Giáo dục VietBurning.

Tác phẩm tiêu biểu: Khởi Nghiệp Thông Minh - Smart Up.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận