Đang xử lý

David C. Robertson

( 0 )

David C. Robertson (sinh năm 1960) là một nhà khoa học máy tính người Mỹ, nhà lý thuyết tổ chức, giáo sư thực hành tại trường Wharton của Đại học Pennsylvania, đồng thời là chuyên gia tư vấn quản lý nổi tiếng với những đóng góp của ông trong lĩnh vực quản lý CNTT và kiến trúc doanh nghiệp.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận