Đang xử lý

Steven S. Little

( 0 )

Steven S. Little là nhà văn và nhà tư vấn nổi tiếng trong lĩnh vực tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và dự báo những cơ hội mới, là nhà tư vấn cấp cao của tạp chí Inc. Từ năm 1998, hàng năm ông diễn thuyết trước hàng nghìn chủ doanh nghiệp và nhà quản lý của các tổ chức phát triển.

Sách đã xuất bản:

  • 7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ - 2008
  • Bộ sách Xây dựng doanh nghiệp hiệu quả (gồm 3 cuốn) - 2011
  • 7 Nguyên Tắc Bất Biến Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Nhỏ - 2012

 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận