Đang xử lý

Huỳnh Chí Viễn

( 0 )

Huỳnh Chí Viễn, được biết đến với bút danh Barry Gibson.

Huỳnh Chí Viễn từng được biết đến qua cuốn sách The Beatles: Nửa thế kỷ – Một huyền thoại do anh viết được coi là tài liệu quy mô và sâu sắc nhất về nhóm The Beatles từng được xuất bản tại Việt Nam. Hiện anh mở một trung tâm Anh ngữ và phát triển những phương pháp dạy mới do anh nghiên cứu tại đó.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận