Đang xử lý

Kai Hoàng

( 0 )

- Cung hoàng đạo: Sư tử

- Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp.HCM Khoa Tài chính – Ngân hàng.

- Sở thích: làm mình làm mẩy với con chữ và làm mệt cảm xúc bằng những suy nghĩ đa mang.

- Câu nói ưa thích: Hãy sống như một mùa hè.

Giải thưởng:

  • Top 3 tác phẩm chung khảo cuộc thi Đoàn Thị Điểm mùa 2.
  • Giải 1 cuộc thi viết Những chuyến đi, Báo Mực Tím.
  • Giải 1 cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi, Báo Lao Động.
  • Giải 3 cuộc thi thơ Mùa xuân ở lại, Hội thơ Đồng Vọng.
  • Giải Khuyến khích truyện ngắn Tình đầu tình cuối những mối tình, YOLOBooks.

 

Đã xuất bản:

  • Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua
  • Tay nắm tay buông (Kai Hoàng & GreenStar)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận