Đang xử lý

Brette Mcwhorter Sember

Brette McWhorter Sember từng là một luật sư và là tác giả của 40 cuốn sách viết về cách giáo dục con cái. Bà từng tham gia giảng dạy trực tuyến về cách sử dụng tiền bạc và giá trị của đồng tiền ở hai trường Đại học Noble và barnes, đồng thời bà cũng là tác giả của cuốn sách Dạy Con Cách Tiêu TiềnEverything Kids’ Money Book.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận