Đang xử lý

Simon Veksner

( 0 )

Simon Veksner là một copywiter của Bartle Bogle Hegarty, Luân Đôn, nơi ông tại ra các chiến dịch quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu như Levi’s, Audi và Barnardo. Trước đó, ông đã làm việc cho DDB Luân Đôn 7 năm. Ông đã giành được trên 50 giải thưởng trong 16 năm làm việc với vai trò chuyên gia sáng tạo và là giám khảo thường xuyên của D&AD. Trước khi tham gia vào lĩnh vực quảng cáo, ông là một nhà báo hợp tác với các tờ The Independent, The GuardianThe Sunday Times.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận