Đang xử lý

Jeffrey Pfeffer

( 0 )

Jeffrey Pfeffer là giáo sư ngành Hành vi tổ chức, thuộc Khoa Sau đại học về Quản trị kinh doanh của trường Đại học Stanford. Ông là một trong 25 nhà tư tưởng quản trị hàng đầu và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, theo xếp hạng của Thinker 50.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận