Đang xử lý

Trịnh Nguyên Phước

( 0 )

Tên thật: Trịnh Đình Hỷ

Pháp danh: Nguyên Phước

Sinh năm: 1946 tại Hà Nội

Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại trường Đại học Y Cochin Port-Royal.

Là bác sĩ chuyên ngành về tiêu hóa; Giảng viên Trường Đại học Saint-Antoine, Phó chủ nhiệm khoa Tiêu hóa Bệnh viện khu vực Orleans. Nay nghỉ hưu.

Tác giả đã nghiên cứu tìm hiểu về đạo Phật hơn 40 năm. Những tiểu luận trong tập sách này đã được công bố trên các báo Gió Nội, Hương Sen, Giác Ngộ, tập Văn, Pháp Luân và trên một số website: Người Cư sĩ, Thư viện Hoa Sen, Quảng Đức… dưới bút danh Nguyên Sĩ, Nguyên Phước và Trịnh Nguyên Phước.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận