Đang xử lý

Nguyễn Ngọc Hà

( 0 )

NGUYỄN NGỌC HÀ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh năm 1956, người Sài Gòn gốc. Tốt nghiệp khoa Nông Nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật năm 1980, tốt nghiệp khoa Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ năm 1997.

Những tác phẩm in chung:

1 / Kỷ Niệm Không Quên, Báo Tuổi Trẻ liên kết xuất bản với NXB Trẻ, năm 2006

2 / Nếu Ta Cười Nổi, Báo Tuổi Trẻ liên kết xuất bản với NXB Trẻ, năm 2006

3 / Chuyện Đời Tự Kể, Báo Tuổi Trẻ liên kết xuất bản với NXB Trẻ, năm 2007

4 / Vị Thần May Mắn, Báo Tuổi Trẻ liên kết xuất bản với NXB Trẻ, năm 2008

5 / Truyện Ngắn 1200 Chữ - tập 2, Báo Tuổi Trẻ liên kết xuất bản với NXB Trẻ, năm 2008

6 / Chuyện Đời Tự Kể - tập 2, Báo Tuổi Trẻ liên kết xuất bản với NXB Trẻ, năm 2008

7 / Chuyện Đời Tự Kể - tập 3, Báo Tuổi Trẻ liên kết với NXB Trẻ - Công Ty TNHH Phương Nam, năm 2010

8 / Không Gian Tiệm Nước, NXB Thời Đại, năm 2011

Tác phẩm in riêng:

1 / Sài Gòn Đi Và Nhớ - tập 1 (in lần đầu), NXB Thanh Niên, năm 2010

2 / Nốt Trầm Sư Phạm, NXB Tổng Hợp TPHCM, năm 2011

3 / Sài Gòn Đi Và Nhớ - tập 2

Các bút hiệu khác: Ngọc Ngà, N.H, Băng Sơn TP.HCM (1982) Hà Chaly, Rừng Thông, Hà Thị Sài Gòn, Hoàng Hạc, Ngọc Hà...

Công Tác Các Báo: Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.HCM, Sài Gòn Giải Phóng, Sài Gòn Tiếp Thị, Tạp San Áo Trắng, Tạp Chí Du Lịch TP.HCM, Nguyệt San Pháp Luật, Tuần San Công Giáo và Dân Tộc, Thanh Niên Tuần San

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận