Đang xử lý

Robert I.Sutton

( 0 )

Robert I. Sutton sinh năm 1954 ở Chicago, nhận bằng tiến sĩ về Tâm lý học từ trường Đại học Michigan.

Là giáo sư chuyên ngành Khoa học Quản lý tại trường Công nghệ Stanford, được miêu tả như là “vị giáo sư có ảnh hưởng đến tư duy kinh tế đương đại, vượt ra ngoài lĩnh vực học thuật.” Sutton đã viết hơn 100 bài báo phổ thông cũng như học thuật, và hơn 1000 bài blog. Không chỉ viết sách, ông còn là một diễn giả nổi tiếng.

Các tác phẩm đã xuất bản

  • The Knowing-Doing Gap: How Smart Firms Turn Knowledge Into Action with Jeffrey Pfeffer, Harvard Business School Press, 2000
  • Weird Ideas That Work: 11 ½ Practices for Promoting, Managing, and Sustaining Innovation, The Free Press, 2002, đã dịch sang tiếng Việt với tựa đề: Ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá, Nxb Tri thức và Phương Nam book phát hành năm 2011.
  • Hard Facts, Dangerous Half-Truths, and Total Nonsense: Profiting from Evidence-Based Management, viết chung với Jeffrey Pfeffer, Harvard Business School Press, 2006
  • The No Asshole Rule: Building a Civilized Workplace and Surviving One That Isn't Warner, 2007
  • Good Boss, Bad Boss: How to Be The Best...And Learn From The Worst Warner, 2010.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận