Đang xử lý

Nikki Royston

( 0 )

Sau khi chán cảnh nam giới thống lĩnh nơi làm việc, bà đã quyết định đứng ra mở công ty riêng. Nikki là người biên tập những trang web dành cho phụ nữ, trong đó có chuyên mục “Mothers Who Think” và trang www.the-bag-lady.co.uk - một danh mục toàn cầu về phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh.

Bà có ba người con, hai trong số đó được sinh ra trong ba năm đầu khởi nghiệp. Điều đó chứng tỏ rằng công việc kinh doanh và cuộc sống gia đình vẫn có thể hài hòa với nhau. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận