Đang xử lý

Hải Lăng

Tác giả của:

  • Truyện ngắn Sài Gòn Báo Nắng
  • Kịch bản phim Hoa Cát, Ở Miền Quê Xa, Cuộc Chia Tay Không Hẹn Trước
  • Tiểu thuyết Ác Mộng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận