Đang xử lý

Shannon McLay

( 0 )

Shannon McLay là một chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân thành công. Quan điểm của cô là để đạt được một sức khỏe tài chính lành mạnh, cần phải cam kết tuân theo kế hoạch chi tiêu hợp lý và thông minh, cân bằng giữa mơ ước và túi tiền của bạn.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận