Đang xử lý

George Cooper

Dr. George Cooper là Giám đốc của quỹ đầu tư của BlueCrest Capital Management Ltd. Ông sinh ra ở Sunderland và học tại Durham University. George từng làm Giám đốc quản lý Quỹ tại Goldman Sachs và là nhà vạch chiến lược cho Deutsche Bank và JPMorgan.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận