Đang xử lý

Gene Stone

( 0 )

Gene Stone từng là nhà biên tập sách, báo và tạp chí của các tờ báo uy tín như Los Angeles Times, Esquire, Harcourt BracevàSimon & Schuster; từng tham gia soạn thảo 30 đầu sách. Ông cũng viết rất nhiều cuốn sách của riêng mình, trong đó có Bí mật của những người không bao giờ chán chường đã được dịch sang hơn 20 thứ tiếng khác nhau.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận