Đang xử lý

Hòa Nhân

Hòa Nhân là tác giả của bộ sách Tứ thư lãnh đạo - bộ sách gối đầu giường cho những nhà lãnh đạo, lấy cảm hứng từ Tứ thư, bộ sách kinh điển trong kho tàng tri thức của nhân loại.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận