Đang xử lý

Mark S. Husson

( 0 )

Mark Husson tốt nghiệp đại học ngành tâm lí học và tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ ngành tư vấn của trường Đại học Tây Virginia. Ông là nguời cả đời say mê với những hoạt động bên trong của tâm trí con nguời. Hai cuốn sách khác của ông là Cái nhìn Quyền năng của Mark 2007 và Cái nhìn Quyền năng của Mark 2008.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận