Đang xử lý

Henry Mintzberg

( 0 )

Giáo sư Henry Mintzberg sinh ngày 2.9.1939. Mintzberg được độc giả thế giới và Việt Nam biết tới như một tác giả của hàng loạt những nghiên cứu về quản lý từ những năm 70 của thế kỷ trước tới nay. Ông có ảnh hưởng lớn tới định hướng phát triển của các lý thuyết quản lý và thực tiễn phát triển năng lực của nhà quản lý. Các tác phẩm của ông thường cung cấp những mô hình hữu ích giúp cho các nhà quản lý áp dụng hiệu quả vào công việc của mình.

Tiếp nối mạch nghiên cứu về những hoạt động thực tiễn của các nhà quản lý, Mintzberg viết cuốn “Nhà quản lý” (Managing, Berrett-Koehler Publishers, 2009) như một công trình mang tính tổng kết từ nhiều nghiên cứu khác nhau của chính ông từ hơn 20 năm trước tới nay, nay được trình bày với cách nhìn mới.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận