Đang xử lý

Peter Senge

( 0 )

Tên đầy đủ: Peter Senge Michael.

Sinh năm 1947 tại Stanford, California.

Ông là một nhà khoa học Mỹ và là giám đốc Trung tâm MIT của Sloan School of Management.

Ông đã nhận bằng Cử nhân về kỹ thuật từ đại học Stanford, bằng Thạc sĩ về Mô hình hóa các hệ thống xã hội (1972) và Tiến sĩ về quản lý từ Học viện MIT (1978).

Ông là Giám đốc Trung tâm cho việc học tập tại các tổ chức MIT Sloan School of Management, và hiện đang giảng dạy tại MIT . Ông còn là nhà sáng lập Hội Học tập Tổ chức (Society for Organizational Learning – SoL).

Năm 1990, ông nổi tiếng và được giới chuyên môn đánh giá cao với quyển sách Nguyên lý thứ năm. Quyển sách đã được tái bản nhiều lần, dịch ra nhiều ngôn ngữ và phát hành ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tác phẩm tiêu biểu

  • Nguyên lý thứ năm (1990)
  • Sổ tay thực hành nguyên lý thứ năm (1994)
  • Vũ điệu Thay đổi (1999) 
  • Những Ngôi Trường Học tập (2000) 
  • Sự Hiện diện (2004)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận