Đang xử lý

Susan Walker Monson

Susan Walker Monson, một người mẹ bốn con, thạc sĩ tâm lý học, hiện đang là một giáo viên.

Bà sống ở Lakewood, Colorado, Mỹ.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận