Đang xử lý

Lynn Williams

Lynn Williams là cố vấn nghề nghiệp và là người đào tạo, cô điều hành các hội thảo về các kĩ năng viết CV và phỏng vấn. Cô cũng thường viết bài cho các ấn phẩm về tìm kiếm việc làm và các vấn đề về nghề nghiệp.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận