Đang xử lý

Nguyễn Đặng Tuấn Minh

( 0 )

Chuyên môn

 • Marketing, SMEs, Kinh tế tư nhân, Quản trị doanh nghiệp số, B2B marketing.

Đào tạo

 • Ths. Quản trị Doanh nghiệp Số. Đại học Westminster. UK (2008)
 • Cử nhân Kinh tế đối ngoại. Đại học Ngoại Thương. Việt Nam (2005)

Công việc

 • 2011 - nay: Giảng viên Khoa Quốc tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • 2011: Chuyên gia Thông tin kinh doanh. Dự án Chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học Công nghệ & Bộ Ngoại Giao Phần Lan
 • 2009 - 2010: Sáng lập VnExporter (sau là GreenM). Tư vấn chiến lược số, Tư vấn quản lý và phát triển mạng lưới .
 • 2009: Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh. MP Telecom
 • 2009: Trưởng phòng Marketing.Vinno Software
 • 2007 - 2009: Sáng lập và vận hành chiến lược. Timkhoahoc.com
 • 2005: Thành lập Shoplamour.com.

Sách

 • Déjà?. Nouvelle de Hanoi. Nhà xuất bản Tri thức. 2008
 • Kinh doanh trực tuyến. Sáng tạo cùng các công cụ thương mại điện tử. Thaihabooks. 2011
 • Nhân viên kinh doanh. Sẵn sàng để thành công. Sắp xuất bản.

Hoạt động

 • Phát triển cộng đồng yêu thích kinh doanh: nghekinhdoanh.net (nhanvienkinhdoanh.net)
 • Dự án Hướng nghiệp – Lựa chọn của tôi
 • Thư viện âm nhạc dân tộc trực tuyến
 • Chương trình thực nghiệm và đào tạo kiến thức thực tế: 7 ngày Khởi nghiệp

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận