Đang xử lý

Dr. Prashant Kakode

( 0 )

Bác sĩ Prashant Kakoday sinh tại Goa, Ấn Độ. Ông là bác sĩ phẫu thuật, làm việc tại khoa Giải phẫu thuộc Đại học Hoàng Gia (Royal College) ở London, Anh. Ông hiện là Giám đốc phụ trách Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện (the Center for Integral Health) ở Cambridge, Anh. Ông rất yêu thích và quan tâm khám phá những lĩnh vực liên quan đến ý thức con người, tâm trí và thiền định. Từ hơn 5 năm qua, ông đã kết hợp phương pháp chữa trị chính thống và chữa trị toàn diện trong thực hành y khoa của mình. Theo ông, cách tiếp cận sức khỏe hiện tại chưa bao hàm hết ý nghĩa sâu xa của bản thân bệnh tật.

Một trong những lĩnh vực mà bác sĩ Prashant yêu thích và nghiên cứu nhiều nhất là mối quan hệ giữa tâm linh, cảm xúc, hành vi và sức khỏe. Ông cho rằng xã hội hiện nay đã bị điều kiện hóa vào một kiểu sống hạn hẹp và chỉ có sự chuyển biến căn bản trong thái độ của con người mới có thể mang lại sự hài hòa và hài lòng, mãn nguyện trong xã hội. Với ý tưởng này, ông đã được mời diễn thuyết tại hơn 70 quốc gia. Ông thường trình bày đề tài về Stress ở nhiều trường Đại học, trường Y và các tổ chức, bao gồm cơ quan Liên hiệp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.

Bác sĩ Prashant đặc biệt yêu thích tìm hiểu mối liên hệ giữa thái độ, cảm xúc, stress và sức khỏe. Quan điểm về sức khỏe của ông, với nhan đề Khái niệm về Sức khỏe Toàn diện (The Concept of Total Health) được trình bày trước Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organisation) vào năm 1994. Ông thực hành thiền định Raja Yoga hơn 26 năm qua và hiện tại, ông đang điều phối các hoạt động của Trung tâm Inner Space tại Cambridge.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận