Đang xử lý

Adrian Gostick

( 0 )

Hai tác giả Adrian Gostick và Chester Elton là những người đã và đang là những nhà quản lý và tư vấn thành công tại Mỹ nhờ triết lý quản trị đang trở thành thương hiệu độc quyền của họ: “Bí quyết củ cà-rốt”.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận