Đang xử lý

Florence Littauer

( 0 )

Florence Littauer, tác giả cuốn sách Dám Ước Mơ là một “huyền thoại” về giảng dạy các kỹ năng sống, các vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ, ngoài xã hội, các triết lý của kinh thánh... tại các buổi hội nghị, nhà thờ trong hơn 30 năm. Bà có khả năng truyền cảm hứng cho người khác, điều đó thể hiện rõ trong các cuốn sách Behind the personality, Breaking through the clouds of depression, Making the Blue Plate special.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận