Đang xử lý

Matt Haig

( 0 )

Matt Haig sinh ra ở Sheffield. Ông là một nhà báo, cộng tác thường xuyên với một số tờ báo như: The Guardian, The Sunday Times, The Independent, The Sydney Morning Herald and The Face. Bên cạnh việc viết báo, ông còn viết tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông xuất bản năm 2005.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận