Đang xử lý

Duane Black

Duane Black là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SunCor Development Company.

Là một nhà quản lý, nhà qui hoạch, xây dựng các khu dân cư.

Hiện ông đang điều hành công ty tư vấn của riêng mình ở Arizona.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Nhà quản lí thoáng, Nxb Tri thức & Phương Nam book, 2008

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận