Đang xử lý

Gregory C Chow

( 0 )

Gregory C Chow là Giáo sư Kinh tế học, Giáo sư Kinh tế Chính trị, Giáo sư danh dự của Đại học Princeton. Ông tốt nghiệp Cử nhân tại Cornell năm 1951, lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Chicago năm 1955, từng làm việc trong ban giảng dạy các trường MIT, Cornell, Harvard và Columbia trước khi đến Princeton năm 1970 với vai trò Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế lượng. Chương trình đó được đổi tên thành Chương trình Nghiên cứu Kinh tế lượng Gregory C Chow vào năm 2001. Giáo sư Chow là thành viên Hội Triết học Mỹ và Academia Sinica, thành viên Hiệp hội Thống kê Mỹ và Hiệp hội Kinh tế lượng. Ông là tác giả 14 quyển sách, hơn 200 bài viết về kinh tế lượng, kinh tế học động và kinh tế Trung Quốc. Giáo sư Chow cũng là cố vấn cho chính phủ Đài Loan, cho Thủ tướng và Uỷ ban Tái cơ cấu Hệ thống Kinh tế của Trung Quốc. Ông hợp tác với Uỷ ban Giáo dục Quốc gia Trung Quốc nhằm hiện đại hoá giáo dục kinh tế tại quốc gia này, nơi ông giữ học vị Giáo sư danh dự tại mười trường Đại học cùng ba bằng Tiến sĩ danh dự.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận