Đang xử lý

Craig Nathanson

( 0 )

Craig Nathanson là một chuyên gia có hơn 25 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quản trị, đã từng tham gia giảng dạy tại các trường đại học và là nhà sáng lập trang web The best manager rất nổi tiếng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận