Đang xử lý

Max Sutherland

Max Sutherland là nhà nghiên cứu thị trường, nhà tâm lý học đồng thời là tác giả của cuốn sách Quảng Cáo Và Tâm Trí Người Tiêu Dùng - Bí Quyết Xây Dựng Chiến Lược Quảng Cáo Hiệu Quả.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận