Đang xử lý

Ori Brafman

( 0 )

Ori Brafman là đồng tác giả của cuốn Sao biển và nhện, là một chuyên gia xã hội học nổi tiếng thường diễn thuyết cho các tập đoàn kinh tế hàng đầu, các tổ chức chính phủ và quân đội ở Mỹ. Ori tốt nghiệp Đại học Stanford và hiện đang sống tại San Francisco.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Lối mòn của tư duy cảm tính, NXB Trẻ & First News, 2010
  • Sao biển và nhện, NXB Tri Thức
  • Bắt sóng cảm xúc, NXB Tổng hợp TP.HCM & First News, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận