Đang xử lý

Barry Posner

( 0 )

Barry Posner sinh ngày 11.3.1949 là trưởng khoa của trường Kinh doanh Leavey kiêm giáo sư về lãnh đạo tại Đại học Santa Clara ở Thung lũng Silicon, California, nơi ông từng nhận được rất nhiều giải thưởng về giảng dạy và sáng tạo.

Nhận bằng tiến sĩ của Đại học Massachusetts, Amherst về hành vi trong tổ chức và lý thuyết quản trị, ông đã tham gia giảng dạy đồng thời đóng góp vào sự ra đờ của hơn một trăm công trình nghiên cứu về phương pháp thực tiễn.

Tác phẩm tiêu biểu

  • The leadership Challenge
  • Credibility: How Leaders gain it and lose it, Why people demand it
  • Encouraging the heart
  • Coaching for Leadership
  • A leader’s legacy (Di sản nhà lãnh đạo, Nhà xuất bản Thời đại, Phương Nam book ấn hành, 2010)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận